(Her)aanleg van sportvelden

Terug

Sport stelt hoge eisen aan een optimale grasmat. Sportvelden moeten voldoende vochtdoorlatend zijn en de graszoden dienen sterk en groen te zijn. Daarom is een verantwoorde aanleg en een daaropvolgend correct onderhoud van groot belang om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Nazorg

De aanleg van een sportveld stopt niet met inzaaien. Een slechte nazorg bederft een goed aangelegd grassportveld geheel. De periode tussen het inzaaien en een sterke grasmat dient nauwkeurig in acht te worden genomen.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Met Kennes heeft u een partner met de juiste know-how en middelen aan uw zijde. We denken graag met u mee hoe we uw project realiseren.